Oferta

Oferta:

  1. usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (realizacja zadań służby BHP)
  2. usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  3. doradztwo w zakresie zasobów ludzkich
  4. szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracodawców i pracowników
  5. szkolenia tematyczne na zlecenie klienta
  6. doradztwo techniczne, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa
  7. realizacja nakazów organów kontrolnych
  8. prowadzenie dokumentacji pracowniczych

Usługi realizujemy na terenie województwa śląskiego.