Contact us now
607335188

Czym się zajmuję?

Zajmuje się doradztwem, szkoleniem oraz obsługą małych i średnich firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
a w szczególności:

 • realizacją zadań służby bhp zgodnie z wymogami prawnymi,
 • szkoleniami pracowników,
 • zadaniami ochrony przeciwpożarowej,
 • pomocą w realizacji nakazów organów kontrolnych,
 • prowadzeniem dokumentacji pracowniczych,
 • doradztwem w zakresie HR.

 

Posiadam uprawnienia:

 • starszy specjalista BHP,
 • inspektor ochrony przeciwpożarowej,
 • osoba wyższego dozoru o specjalności górniczej,
 • wykładowca- instruktor pozaszkolnych form kształcenia.
 • Jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Gdzie pracuję:

 • Rybnik,
 • Czerwionka-Leszczyny,
 • Żory,
 • Knurów,
 • Orzesze,
 • Gliwice.