OCHRONA P.POŻ.

Współpracuję z właścicielami, zarządcami i użytkownikami w celu realizacji wymogów wynikających z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku.

Współpracuję z pracodawcami w celu realizacji wymogów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy.

Prowadzę szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Opracowuję dokumentację w tym Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.