GÓRNICTWO

Jestem osobą wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładów górniczych.

Nadzoruję i przygotowuję kompletną dokumentację dla odkrywkowych zakładów górniczych.

Prowadzę okresowe szkolenia BHP dla pracowników fizycznych i osób dozoru zakładów górniczych.