BHP

Oferta usług BHP to przede wszystkim  zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Do moich obowiązków należą min.:

 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy
 2. Prowadzenie dokumentacji BHP i rejestrów 
 3. Ocena ryzyka zawodowego
 4. Udział w postepowaniu powypadkowym
 5. Przygotowanie zakładu do kontroli PIP i PIS

Jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Wśród oferowanych szkoleń znajdziecie Państwo:

 1. szkolenia wstępne BHP
 2. szkolenia okresowe BHP dla wszystkich grup stanowisk
 3. szkolenia dodatkowe realizowane na zamówienie, min:
  – w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego;
  – dyskryminacja i mobbing w zakładzie;
  – stres i sposoby jego redukcji.
 4. szkolenia BHP dla danych grup zawodowych np. dla nauczycieli.

Szkolenia realizowane są w formie stacjonarnej i e-learningowej.