BHP

Praca w okresie zimowym

Mamy połowę listopada więc pora przypomnieć o wymogach w zakresie bezpieczeństwa pracy w okresie zimowym jakie ciążą na pracodawcy. Przepisy nie określają minimalnej temperatury przy jakiej można pracować na zewnątrz. W pomieszczeniach zamkniętych

Read More