Daniel Pyszny BHP

Dzień dobry.

Nazywam się Daniel Pyszny.

Z wykształcenia inżynier, z zamiłowania humanista.

Ukończyłem studia inżynierskie w zakresie przygotowania produkcji oraz magisterskie w zakresie eksploatacji złóż na wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach a także podyplomowe studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w wielu branżach, szczególnie w zakładach przemysłowych i produkcyjnych.

Organizuję obowiązkowe szkolenia BHP, ale także szkolenia i kursy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony przeciwpożarowej dla przedsiębiorstw i osób prywatnych.

Wykonuję zadania służby BHP na zasadzie outsourcingu lub pojedynczych zleceń. Moim celem jest bezpieczny zakład i zadowolony przedsiębiorca.